ÁSZF, Adatvédelmi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek


A koszhogyvagy.hu internetes felület a célja, hogy a COVID19 betegséget eredményező SARSCOV2 Vírus járvány okozta veszélyhelyzet alatt a veszélyhelyzettel összefüggésben segítséget kérők és a veszélyhelyzettel összefüggésben segítséget adók egymásra találjanak.

Az oldalon keresztül kizárólag a regisztrált felhasználók kérhetnek, illetve adhatnak segítséget.

A segítségnyújtás, önkéntességen alapuló díjmentes szolgáltatás.

A kozhogyvagy.hu regisztrált felhasznlói, a regisztráltak, akik a regisztrációkor megadják a nevüket, az email címüket és a telefonszámukat.
Ezeket az adatokat a rendszer üzemeltetője nyilvántartja, a veszélyhelyzet ideje alatt, illetve azt követően a veszélyhelyzet megszűntét követő 5 évig.
A nyilvántartási idő után az adatok törlésre kerülnek.

A veszélyhelyzetet kormányrendelet hirdette ki, és kormányrendelet oldja fel, illetve szünteti meg.

A felhasználók és a szolgáltató a veszélyhezettel kapcsolatban kihirdetett, hatályos jogszabályok, utasítások és a vészhelyzetre vonatkozó ajánlások szerint járnak el.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért.

A Szolgáltató a Felhasználók által a honlapra feltöltött információk/adatok valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem vizsgálja.

A szolgáltató által működtetett online rendszer szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik érvényesen tudnak regisztrálni.
A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a Regisztrációs űrlap kitöltése során valós adatokat megadni.
A szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult és köteles is a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. A valótlan adatokat megadó felhasználó az ebből fakadó károkért felelős.
A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely adat/információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a weboldal megfelelő használatával, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy etikátlannak minősül.
A szolgáltatási szerződést a felhasználók a szolgáltatóval határozatlan időre kötik.
A szolgáltatás díjmentes.
A Felhasználó tiszteletben tartja, hogy a Szolgáltató a feltöltött adatokat kizárólag jogszerű célok érdekében helyezi az internetre. A Szolgáltató nem használhatja fel a felhasználó által feltöltött adatokat vagy annak elemét, és nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek, immorális, fenyegető vagy jogsértő üzenetek, vagy anyagok továbbítására, vagy a jogvédett anyagok jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére.
Az adatokat felhasználjuk abban az esetben is, amikor értesítjük Önt az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése, illetve aktualitásaink.
Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres értesítő levelet küldjünk megadott e-mail címére, amelyről azonban bármikor leiratkozhat személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött email útján. A regisztrálás alatt Ön átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat.

Adatvédelmi nyilatkozat

A kezelt adatok köre

A szolgáltató, mint adatkezelő a Regisztráló hozzájárulása alapján kizárólag az a tagok által megadott adatokat kezel. 

Ezek az alábbiak:

  • név,
  • címe,
  • e-mail címe,
  • telefonszáma,
  • tag által feltöltött segítségkérés és segítségnyújtás minimális adatai (hely, időpont, elképzelés)


Az szolgáltató ezen túlmenően különleges- és egyéb adatot nem kezel.


A kezelt adatok továbbítása harmadik személy részére


A szolgáltató az itt rögzített adatokat - a honlap működtetésével összefüggésben, - a segítségnyújtás érdekében a kapcsolat felvételéhez szükséges mértékben bocsátja a másik Felhasználó részére.

A szolgáltató az oldalon nem regisztrált harmadik személy részére semmilyen adatot nem küld tovább.

A segítségnyújtás ellátásával kapcsolatban a szolgáltató által a helyettesítéssel összefüggésben rögzített adatokat a Felhasználó részére kiadja, illetőleg hatósági megkeresés alapján hatóságok részére kiadja.

A személyes adatok védelme

A regisztrált tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a segítségnyújtás folytán az oldalon regisztrált más tag a személyes adatait megismeri. Amennyiben ennek során a regisztrált tag rá jellemző további személyes adatokat ad meg, azok nyilvánossá válnak, és adott esetben azt az oldalon regisztrált más tagok felhasználhatják.


Egyéb rendelkezések


AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN nem szabályzott kérdésekben a felek Adatvédelmi törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kötelesek eljárni.

Készítette:

Dr. Méhes Dávid Dániel

2020. április 4.